« شعب نگین شهروند »

مجموعه فروشگاههای نگین شهروند، در حال حاضر در دو شعبه سطح استان البرز ، کرج می باشد.

شعبه 1 :

map-header

آدرس: کرج مهرویلا ، میدان مادر ، جنب مسجد حجت ابن الحسن ، نبش خیابان خیام شرقی

شعبه 2 :

map-header

آدرس:  کرج ، جاده ملارد ، پایین تر از انبار نفت ، نبش گلستان ۲۱

« شعب نگین شهروند »

مجموعه فروشگاههای نگین شهروند، در حال حاضر در دو شعبه سطح استان البرز ، کرج می باشد.

شعبه 1 :

map-header

آدرس: کرج مهرویلا ، میدان مادر ، جنب مسجد حجت ابن الحسن ، نبش خیابان خیام شرقی

شعبه 2 :

map-header

آدرس:  کرج ، جاده ملارد ، پایین تر از انبار نفت ، نبش گلستان ۲۱